ทุน MBA 2021 Cranfield University

ดูที่เรียนต่อ MBA ไม่ควรพลาดกับที่เลย Cranfield University กับ Top 100 ด้าน MBA ของโลกโดยปีนี้ Cranfield School of Management ได้มอบทุนเรียนต่อด้าน MBA รวมมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท

5 เรื่องน่ารู้ก่อนเรียนต่อ Cranfield University สถาบันชั้นหนึ่งด้าน Aerospace Engineering, Energy, และ Management

Top 15 business schools in Europe
Top 5 in the UK
Top 10 in the world for the international reach of our customised programmes.
3rd in the UK and 10th in the world (outside the US) in Forbes‘ ranking of ‘The Best International MBAS: One-Year Programs’ 2017

รีวิวคอร์ส กับ พี่เกื้อ MSc Finance and Management

เลือกเพราะหลักสูตรค่ะ ดูจาก module list แล้ว มีวิชาที่เราสนใจเยอะ และเรียนทั้งหมด 14 ตัว บังคับ 10 ตัว เลือกเอง 4 ตัว + ตอนสมัครเรียนมีการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ ซึ่งอาจารย์เป็นมิตรมาก คุยกับเค้าแล้วรู้สึกอยากไปเรียนที่นี่

Cranfield Day

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัคร และน้องๆที่ได้รับการตอบรับแล้วจาก Cranfield University ทุกคน เพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Cranfield ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นการเรียน  Online Pre-Sessional Course, การตอบรับ, deposit, และ conditions ต่างๆ, การจองหอพักและวีซ่า โดยเจ้าหน้าที่จาก Cranfield ร่วมด้วยทีมพี่ๆ BRIT-Ed แบบ Live สดผ่าน Zoom น้องที่ลงทะเบียน จะได้รหัสจากทางพี่ๆ BRIT-Ed เพื่อการเข้าร่วม Online Meeting